Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, είναι σχεδόν αδύνατον οι ανθρώπινες δραστηριότητες των σύγχρονων ανεπτυγμένων κοινωνιών να μην αφήσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα στο περιβάλλον…

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχουν ανυπολόγιστο οικολογικό κόστος. Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή μεταξύ επιστημόνων και περιβαλλοντολόγων ότι τα επίπεδα εκπομπών είναι πιο υψηλά από ποτέ άλλοτε. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 90%. Αυτό που είναι ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν προβλέπεται πως αυτά θα μειωθούν στο εγγύς μέλλον.

Όσο ο άνθρωπος συνεχίζει να χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα και να διάγει έναν μη βιώσιμο τρόπο ζωής, τόσο σε καθημερινό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, η κατάσταση θα επιδεινώνεται. Οι αρνητικές συνέπειες της αύξησης των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα εκδηλώνονται με πολλούς τρόπους. Κάποιοι από αυτούς είναι:

 • Φαινόμενο του θερμοκηπίου
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
 • Χημική ρύπανση των υδάτων
 • Όξινη βροχή
 • Ξηρασίες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. καταιγίδες)

Επιπλέον, οι κλιματικές αλλαγές αναμένεται να διαταράξουν τις ισορροπίες στο ζωικό βασίλειο. Κάποιες έρευνες εκτιμούν ότι το 15%-40% των ειδών πάνω στον πλανήτη κινδυνεύουν με εξαφάνιση μέχρι το 2050.
Είναι συνεπώς κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, πως η αλόγιστη κατανάλωση της ενέργειας οδηγεί αναπόφευκτα και ανεπιστρεπτί στην εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών πόρων και στην μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανθρώπινη υγεία. Αυτό επιβάλλει τη εφαρμογή καινοτόμων και οικολογικών λύσεων σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μορφές ενέργειας που πηγάζουν από εναλλακτικούς πόρους, με σκοπό την αντικατάσταση των συμβατικών μορφών όπως το πετρέλαιο ή ο άνθρακας. Μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής ή μηχανικής ενέργειας. Αν αναλογιστεί κάποιος το φυσικό κλίμα όπως και την γεωγραφική και γεωλογική μορφολογία της Ελλάδας, μπορεί να έχει μια πολύ καλή ιδέα για τα οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε από την αξιοποίηση τους. Δυστυχώς, οι εγχώριες ενεργειακές πολιτικές, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν ευνοούν ούτε διευκολύνουν την ανάπτυξη τέτοιων έργων.
Εκτός Ελλάδας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αρχίσει να ελκύουν το ενδιαφέρον επιχειρήσεων που επενδύουν πάνω τους. Παράλληλα, αυξάνεται το γενικό ενδιαφέρον του κοινού που επιθυμεί να πληροφορηθεί σχετικά με αυτές και μια έντονη κινητικότητα διαγράφεται σε πλαίσιο ερευνών που εστιάζουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης τους.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που υπάρχουν διαθέσιμες στο φυσικό περιβάλλον και χρησιμοποιούνται με διάφορες μορφές είναι:

 • Αιολική ενέργεια
 • Υδροηλεκτρισμός
 • Βιομάζα από ξύλο
 • Βιοκαύσιμα
 • Ηλιακή ενέργεια
 • Γεωθερμία

Πλεονεκτήματα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

 • Είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αφού έχουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρύπων και μηδενικά απόβλητα
 • Υπάρχουν σε αφθονία, αφού δεν μπορούν να εξαντληθούν σε αντίθεση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας
 • Μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε ανάγκες είτε σε τοπικό είτε σε πιο περιφερειακό επίπεδο
 • Ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία ενός τόπου
 • Βασίζονται στην ορθολογική χρήσης της ενέργειας με χαμηλό λειτουργικό κόστος
 • Ο εξοπλισμός τους έχει μικρό κόστος συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής

Μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 • Προς το παρόν έχουν χαμηλή απόδοση ισχύος
 • Δεν υπάρχει σταθερότητα στη διαθεσιμότητα τους
 • Το κόστος κατασκευής και εξοπλισμού είναι σχετικά υψηλή
 • Ενδέχεται να προκαλούν ηχητική και/ή οπτική ρύπανση (π.χ. ανεμογεννήτριες)
 • Κάποιες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές

Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί κομμάτι μιας φιλοσοφίας βασισμένης στην αειφορική κατανάλωση της ενέργειας, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει σημαντικά στην εξομάλυνση του οικολογικού προβλήματος. Μένει να προχωρήσουμε σε μια συνειδητή αλλαγή στάσης, μετατρέποντας αυτή τη φιλοσοφία σε πράξη.