Παραγωγή ενέργειας και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον

Η ενέργεια που παράγεται από τα συμβατικά καύσιμα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ρύπανση του περιβάλλοντος και για την ακρίβεια με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Ενέργεια και περιβάλλον

Είναι δεδομένο ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι αναπόφευκτη έως έναν βαθμό, είναι όμως σημαντικό να καταβάλλονται διαρκώς προσπάθειες από όλους τους ανθρώπους να ελαχιστοποιηθεί ο ρυθμός ρύπανσης ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον πριν να είναι αργά.

Η ρύπανση που οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίμων κάνει αισθητή την παρουσία της δημιουργώντας τα παρακάτω συμπτώματα:

Α) Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Όλοι το έχουμε ακουστά μέχρι καθότι εμφανίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως φαινόμενο λοιπόν του Θερμοκηπίου ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα συγκρατεί θερμότητα και συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειάς του πλανήτη. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου τις περισσότερες φορές ταυτίζεται με τους όρους «κλιματική αλλαγή» και «παγκόσμια θέρμανση» τα οποία και οφείλονται σε αυξημένες εκπομπές αερίων. Τα  βασικότερα αέρια που οδηγούν στο φαινόμενο αυτό είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) το μεθάνιο, οι χλωροφθοράνθρακες, τα οξείδια του αζώτου και το όζον. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα οφείλεται στην καύση των ορυκτών καυσίμων και η ποσότητα που παράγεται υπολογίζεται σε τουλάχιστον 22 εκατομμύρια τόνους τον χρόνο. Από την ποσότητα αυτή, η μισή απορροφάται από την βιόσφαιρα της γης και η υπόλοιπη παραμένει στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η ενέργεια πολλές φορές είναι υπεύθυνη και για εκπομπές μεθανίου. Οι συνέπειες είναι τεράστιες με βασικότερες την αλλαγή του κλίματος της Γης, την άνοδο της στάθμης των θαλασσών, την μείωση των υδάτινων πόρων κλπ.

Β) Το φαινόμενο της όξινης βροχής. Ως όξινη βροχή ορίζεται το φαινόμενο των ασυνήθιστα όξινων μετεωρολογικών κατακρημνισμάτων, στα οποία εμπεριέχονται όξινοι διαλυμένοι ρύποι, ουσίες δηλαδή (αέριες ή μη) οι οποίες δεν αποτελούν φυσιολογικά χαρακτηριστικά μια «καθαρής» ατμόσφαιρας, αλλά είναι προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας ή άλλων ρυπογόνων αιτιών (π.χ. ηφαιστειακής δραστηριότητας). Στο φαινόμενο της όξινης βροχής συνήθως θα συναντήσουμε οξείδια του θείου και του αζώτου τα οποία δημιουργούνται από την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και οι γαιάνθρακες. Οι επιπτώσεις του φαινομένου αυτού είναι ιδιαίτερα σοβαρές, τόσο στο οικοσύστημα όσο και σε καλλιέργειες, κτήρια, μνημεία κλπ.

Το φωτοχημικό νέφος. Το φωτοχημικό νέφος είναι μία ακόμα μορφή ατμοσφαιρικής ρύπανσης η οποία εμφανίζεται κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που οφείλεται στη συσσώρευση αέριων ρύπων, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις μηχανές καύσης των βιομηχανιών και των αυτοκινήτων. Τα βασικά συστατικά του είναι τα διάφορα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα και το όζον. Το όζον, παράγεται από την αλληλεπίδραση των οξειδίων του αζώτου με την ηλιακή ακτινοβολία, γι’ αυτό και πήρε την ονομασία “φωτοχημικό”. Οι αρνητικές συνέπειες του συγκεκριμένου φαινομένου είναι τεράστιας και αφορούν κυρίως την υγεία του ανθρώπου, με μορφές ασθενειών που μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και τον θάνατο. Οι βασικές ασθένειες είναι το άσθμα, η βρογχίτιδα, το εμφύσημα αναπνευστικά προβλήματα όπως η δυσκολία στην αναπνοή και ο βήχας βήχα καθώς και ερεθισμός των ματιών. Τέλος, να μην παραλείψουμε και την αρνητική επιρροή στο ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, περιορίζοντας τη δυνατότητά του να αντιστέκεται σε κάθε μορφής ασθένεια.