Η μόλυνση της ατμόσφαιρας στο σημερινό κόσμο

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας και του αέρα που αναπνέουμε, είτε πρόκειται για τον περιβαλλοντικό είτε για αυτόν που επικρατεί στο χώρο όπου ζούμε ή εργαζόμαστε, επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας έχει, σε παγκόσμιο επίπεδο,  αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο.. Το πρόβλημα αυτό έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα των αναπτυσσόμενων περιοχών, όπως η Ινδία και η Κίνα. Ωστόσο δεν αφορά μόνο αυτά. Το ζήτημα απασχολεί επίσης και τις ήδη ανεπτυγμένες πόλεις της Δύσης.

Οι συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εκδηλώνονται με ποικίλους τρόπους και αφορούν διάφορες πτυχές του ανθρώπινου οργανισμού. Καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια, ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, κ.α. Σχεδόν κάθε χρόνο περίπου δεκαπέντε εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, από τους οποίους οι μισοί περίπου χάνουν τη ζωή τους. Έρευνες έχουν επισημάνει τον κίνδυνο για την εκδήλωση εγκεφαλικού επεισοδίου εξαιτίας της μόλυνσης του περιβάλλοντος, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δέκα, μεγαλύτερους παράγοντες, (όπως παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση, κα), που είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ακόμη και σε χώρες όπως η Σουηδία, οι οποίες έχουν από τα χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον πλανήτη, έρευνες έχουν εντοπίσει την σχέση μεταξύ εκπομπών του αερίου διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) και την εμφάνιση ψυχικών ασθενειών και σε παιδιά και εφήβους.

Από τις βασικότερες αιτίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η μαζική χρήση των σύγχρονων μέσων μεταφοράς που κινούνται με συμβατικά καύσιμα, μια που η καύση υλικών όπως η βενζίνη ή το πετρέλαιο, αποδεσμεύει στην ατμόσφαιρα βλαβερά, για την ανθρώπινη υγεία, αέρια όπως το μονοξείδιο του άνθρακα. Σε αυτές τις αιτίες συγκαταλέγονται επίσης οι εκπομπές αερίων που προέρχονται από τις βιομηχανίες και τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η χρήση χημικών ουσιών για οικιακούς και γεωργικούς σκοπούς.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ζούνε σε αστικές περιοχές είναι αναγκασμένοι να ζούνε και να αναπνέουνε τον αέρα μιας ατμόσφαιρας που, για πολλούς  ειδικούς, ξεπερνάει τα επίπεδα ασφαλείας για την ανθρώπινη υγεία. Οι πληθυσμοί που ζούνε σε χώρες με χαμηλή οικονομία βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής μόλυνσης. Σε σχέση με πόλεις που έχουν δυνατές οικονομίες, οι πόλεις αυτές ξεπερνούν σε μεγαλύτερο ποσοστό τη «ζώνη ασφαλείας» της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η μόλυνση της ατμόσφαιρας θεωρείται ως ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός «εχθρός» για την ανθρώπινη υγεία. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν για να περιοριστεί αυτός ο κίνδυνος; Να περιορίσουμε τις εκπομπές αερίων που παράγουν οι βιομηχανίες. Να προωθήσουμε και να επεκτείνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική. Να επαναπροσδιορίσουμε την αντίληψη μας για τις αστικές μετακινήσεις, προωθώντας μέσα μεταφοράς που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, όπως το ποδήλατο.

Καθαρότερη ατμόσφαιρα σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη υγεία, ψυχική και σωματική. Σημαίνει καλύτερες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Σημαίνει αύξηση του προσδόκιμου ζωής και βελτίωση της παραγωγικότητας στο χώρο εργασίας. Ερευνητές επισημαίνουν μάλιστα τα οφέλη που μπορεί να έχει μια καθαρή ατμόσφαιρα για τις εθνικές οικονομίες, μια που ένα καθαρό περιβάλλον μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κόστη που δαπανούνται για την υγεία για την αντιμετώπιση ασθενειών που προέρχονται από την μόλυνση του περιβάλλοντος.

 

perivallon21.gr